Programul de calificare

Programul de calificare profesională in meseria de Maseur, nivelul 4 de calificare (studii superioare de scurta durata), cod Nomenclatorul Calificarilor 3226.3.1., este acreditat de ANC ( Autoritatea Naţională pentru Calificări). Diploma acreditata pentru calificarea de Maseur este eliberata de catre Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei sociale si de  Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, fiind  recunoscuta internaţional (dupa parcurgerea procedurii de apostilare a diplomei de calificare).

Prin cursul de Maseur se urmăreşte deprinderea tehnicilor in aplicarea Masajului Somatic, Masajului Reflexogen, Drenajului Limfatic,  Masajului Terapeutic si al Elementelor de Gimnastica Medicala (detalii aici).

Pentru  calificarea în meseria de Maseur este necesara parcurgerea a 3 module de curs, cu durata totală de 28 săptămâni.

Fiecare din cele 3 module se finalizează cu examen (scris şi practic), in fata comisiei de examinare, alcatuita din reprezentatul furnizorului de formare profesionala si 2 specialisti externi desemnati de catre comisia de autorizare – ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări).

In urma examenului se eliberează Diploma de Maseur – Certificat de Absolvire, insotita de suplimentul descriptiv care cuprinde competenţele profesionale dobândite în cadrul fiecărui curs.

Examenul de Maseur

Implica absolvirea celor 3 Module, precum si pregatirea unei Lucrari de diploma ce consta in prezentarea unei afectiuni cu precizarea elementelor de: anatomie, fiziologie si fiziopatologie, examen clinic, investigatii paraclinice, diagnostic, metode de tratament.

Lucrarea se constituie  in proba scrisa, prin care sa se demonstreze aplicabilitatea practica a competentelor dobandite pe parcursul intregii scolarizari.

Lucrarea va fi sustinuta, teoretic si practic, in fata comisiei de examinare, alcatuita din reprezentatul furnizorului de formare profesionala si 2 specialisti externi desemnati de catre comisia de autorizare – ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări), în urma cărora se eliberează Diploma de Maseur – Certificat de Calificare în meseria de Maseur, insotita de suplimentul descriptiv care cuprinde toate competenţele profesionale dobândite pe parcursul celor patru module.

Recunoastere internationala

Diploma acreditata pentru calificarea de Maseur este o diplomă recunoscută internaţional.

Aceasta este si singura care se apostileaza, fiind recunoscuta in peste 200 de tari din intreaga lume (conform tratatului de la Haga).

Urmareste-ne si pe Facebook!