Skip to main content
Blog

Informatii utile pentru infiintarea unui Cabinet de Masaj PFA, II sau SRL

By iulie 18, 2023No Comments

 

Formele de organizare ce permit functionarea legala

a cabinetelor de masaj

  A. Persoana Fizica Autorizata (PFA), Intreprindere Individuala (II) sau

Intreprindere Familiala (IF) – Conditii pentru infiintarea cabinetului de masaj

Conditiile necesare pentru a deveni PFA sunt:

rezervarea unei denumiri pentru PFA care va fi numele persoanei ce exercita activitatea

un spatiu pentru care sa detineti drept de folosinta sau drept de proprietate pentru sediu profesional/punct de lucru

avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă (numai acolo unde desfasurati activitate la sediul social sau la punctul de lucru)

declaraţia privind desfăşurarea activităţii de către soţ/soţie (optional)

– declarația pe proprie răspundere dată sub semnătură privată de titularul PFA, din care să rezulte că acesta îndeplinește condițiile legale privind deținerea și exercitarea acestei calități

documentele care atestă pregătirea profesională sau expertienta profesionala

Mai multe detalii puteti obtine de la Registrul Comertului din localitatea care este resedinta de judet sau de pe site-ul institutiei Oficiul National al Registrului Comertului:

https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-fizice/persoane-fizice-autorizate-pfa

  

 B. Societate comerciala cu raspundere limitata (SRL) sau     Societate comerciala cu raspundere limitata Debutant (SRL-D)

Conditiile generale necesare pentru a infiinta o societate comerciala sunt:

– rezervarea unei denumiri pentru societate

un spatiu pentru care sa detineti drept de folosinta sau drept de proprietate pentru sediul social/punct de lucru

avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă (numai acolo unde se desfasoara activitate la sediul social sau la punctul de lucru)

declaratie olografa a persoanei care va fi asociat/administrator in sensul ca indeplineste conditiile legii pentru a detine aceasta calitate intr-o societate comerciala (nu este necesara autentificarea declaratiei de catre notar)

declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice (formular-tip pus la dispozitie de Regitrul Comertului)

Mai multe detalii puteti obtine de la Registrul Comertului din localitatea care este resedinta de judet sau de pe site-ul institutiei Oficiul National al Registrului Comertului:

https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/nume-colectiv

De unde se pot obtine mai mute informatii despre conditii pentru infiintarea cabinetului de masaj:

In operatiunile de inregistrare a formei de organizare agreata de dvs la Registrul Comertului va pot sfatui:

personalul angajat al Registrului Comertului

– avocatii

C. Ce fac dupa ce obtin actele formei de organizare de la Registrul Comertului:

In termen de maxim 15 zile calendaristice toate formele de organizare trebuie sa obtina de la Administratia Finantelor Publice (AFP) din localitatea unde isi au sediul documentele de inregistrare care vizeaza exercitarea activitatii propriu-zise cum ar fi: Registrul Unic de Control, declaratii estimative pentru PFA, II si IF, declaratii de TVA sau alte declaratii specifice ale SRL si SRL-D.

Pentru SRL si SRL-D este obligatoriu ca cel care intocmeste actele contabile sa obtina sematura electronic deoarece DECLARATIILE FISCALE SE DEPUN NUMAI ONLINE. Toti contabilii au semnatura electronica, dar le trebuie o procura speciala de la administratorul societatii ca sa poata depune actele contabile online. Se estimeaza ca in curand nici celelalte forme de organizare nu vor mai putea depune declaratii pe suport de hartie, ci tot online.

De unde se pot obtine mai multe informatii despre contabilitatea si actele necesare la organele fiscale pentru un cabinet de masaj:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/acasa/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwsHF2dDBydLfxCLZyBAu7GQAWRQAUGOICjASH94fpR-JS4uxhDFeCxwks_Kj0nPwns3EjHvCRji3T9qKLUtNSi1CK90iKgcEZJSUGxlaqBqkF5ebleYl5iml5RvqoBNvUZ-cUl-hFIyvQLciMMskxzynwcFRUBQAKIqw!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

De unde se pot obtine mai mute informatii despre contabilitatea cabinetelor de masaj:

Pentru operatiunile fiscal si documentele contabile ale firmei de organizare agreata de dvs la Registrul comertului va pot sfatui:

contabilii

                                                                        ATENTIE:

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele juridice revine administratorului, iar in cazul PFA, II, IF raspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine persoanei fizice coordonatoare.

Conform art. 35 din Legeanr. 82/1991, constituie contravenţii la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

1. deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fărăsă fie înregistrate în contabilitate;

2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la:

a) utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate;

b) întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;

c) efectuarea inventarierii;

d) întocmirea şi auditarea situaţiilor financiare anuale;

e) întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice stabilite potrivit legii;

f) nedepunerea declaraţiei din care să rezulte că persoanele prevăzute la art. 1 nu au desfăşurat activitate;

g) publicarea situaţiilor financiare anuale, potrivit legii.

3. prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare.

Amenzile variaza intre 200 lei si 30.000 lei si se aplica pentru fiecare operatiune neefectuata sau efectuata deficitar, astfel incat pot fi cumulate mai multe amenzi.

Unele operatiuni pot fi infractiuni, in conditiile legii, situatie in care pedeapsa este inchisoarea sau amenda penala.

PS: Informatiile se aplica detinatorilor unei diplome acreditate, absoventi ai cursurilor acreditate de masaj pe care le organizam si despre care gasiti detalii dand click aici

Leave a Reply

Deschide discutia
Buna, iti multumim ca ai accesat site-ul nostru!
Cum te putem ajuta?